Osmý sraz - Málo úkolů?


Terezie Vahalová

Sraz začal tématem Máme málo úkolů. Takže se Petr trochu rozjel a začal psát jeden Issue za druhým.

Problém je, že některé úkoly můžeme začít dělat, až po dodělání jiných. Na to nám v GitHubu založil štítek blocked.

Veškerý další vývoj teď stojí na úkolu Předělat strukturu dat.

Aktuálně máme mapu vyřešenou ve slovnících po vrstvách. Ke každé souřadnici ve vrstvě mapy je přiděleno jedno políčko a to včetně prázdných políček. Vhodnější je ale zápis obrátit. Pro každou souřadnici vytvořit seznam všech políček, co na ni jsou a nepřidávat do seznamu prázdná políčka board = {(x,y):[Tile, Tile, Tile],… }. Po předělání struktury dat, se nám bude lépe určovat efekt políčka a nemusíme kvůli zjišťování všech efektů políčka procházet všechny vrstvy mapy.

Dopsat __repr__ do tříd

Aktuálně se nám printované výstupy z funkcí zobrazují ve velice nehezkém formátu

{(0, 11): [<backend.Tile object at 0x7f10c49297f0>],… }

Aby byla práce příjemnější, je potřeba použít metodu __repr__, která nám převede výstupy z tříd do lidsky čitelného formátu.

Např. úprava:

class Tile: 
... 
def __repr__(self): 
  return '<Tile {} {}>'.fomat(self.rotation, self. path)

zformátuje původní slovník na: {(0, 11): [<Tile 0 ./img/squares/png/ground.png>]

Efekty políček přidat do mapy jako "properties"

V Tiled je potřeba u každého obrázku, který mapa používá, nastavit typ políčka. Tato informace se nám pak přenese do jsonu a můžeme s ní dál pracovat.
Typ políčka nastavíme jako “ground”, “hole”,… u některých je potřeba ještě typ doplnit o další vlastnosti (Custom Properties) jako třeba u pásů, o kolik se posunou => int, u laserů počet a bool varianta pro start laserů, u otáčecího políčka směr…

tiled

Validace mapy

U mapy potřebujeme zkontrolovat, že jsou všechny prvky správně umístěny nad sebou. Na mapě nemusí být vidět vše. Destrukční políčky by mohla být omylem schována pod jiná a efekt by se provel i když by nebyl na mapě “vidět”. Validační program/test potvrdí, že díry, lasery a ostatní efektní políčka jsou ve správném pořadí a budou na mapě vidět.

V případě, že mapa správně nebude, program vyhodí chybu ideálně i se souřadnicí, kde je potřeba udělat opravu.

Udělat pohyb robota – metodu "Robot.posuň se" z diagramu

Úkolem je vymyslet metodu třídy Robot, která posune robota dopředu. Metoda by měla brát stav a vzdálenost a vytvořit nový stav.

Automaticky exportovat PNG obrázky

Úkolem je udělat program, který při spuštění vygeneruje z svg obázků všechny png obrázky, které ještě nemáme. Tím si ulehčíme práci při přidávání dalších obrázků.

Vzorový program pro jeden obrázek vypadá takto:

  import sys
  import subprocess 
  
  subprocess.run(
    ['inkscape', 'img/robots_map/svg/MintBot.svg',
     '--export-png=ex.png', '--export-area-page'],
    check=True,
  )

V příkazové řádce pak spustíme program:

$inkscape svg/MintBot.svg --export-png=ex.png --export-area-page

Úkolů máme pro příští týden hodně a navíc ještě máme každá vymyslet a nakreslit grafické rozhraní pro hru.