Šestnáctý a sedmnáctý sraz - co máme a funguje


Iveta Česalová

Tyto srazy byly opět v duchu velkého vysvětlování, co všechno již v kódu je a co funguje. Začaly jsme základními soubory jako je README.md a narazily na malé nedostatky. Je nutno doplnit informaci o automatickém exportu obrázků pomocí export_img.py. Dále je lepší změnit python -m pip install pyglet na python -m pip install -r requirements.txt, v případě doplnění dalších potřebných programů (momentálně je v souboru requirements.txt pouze pyglet).

Hra se bude pouštět souborem game.py. V tomto souboru je nutno mít co nejméně kódu, který nejsme schopny testovat a bude spojovat všechny ostatní soubory dohromady. Je tam nyní pomocná funkce def move_once(t), kterou je nutno odstranit. A narazily jsme na zásadní věc, jak vlastně hra bude fungovat, jak zadat příkazy, aby se již dalo hrát. Je nutno propojit s interface. Drobná chybička je v souboru interface_frontend.py, protože spouští aplikaci, což by neměl, protože jinak nepůjde importovat. Takže window = init_window() a pyglet.app.run() přesunout do game.py, z kterého se pustí dvě okna.

Pro zpřehlednění jsme vytvořily následující mapu, abychom věděly, která část kódu co obsahuje.

mapa

BACKEND.PY

Tady jsme narazily na problém ve třídě Robot, kdy v def_walk je problém, když robot couvá.

if distance < 0:
      self.rotate(Rotation.U_TURN)
      self.walk((-distance), state)
      self.rotate(Rotation.U_TURN)

V případě, že jde na sever nebo na jih, není problém. Ovšem pokud má jít na západ, je kód špatně. Je nutné ještě doplnit směr, kterým má jít. V prvním kroku se otočí čelem vzad(self.rotate(Rotation.U_TURN)) tedy na jih, druhý krok popojde (self.walk((-distance), state) a při třetím kroku se opět otočí (self.rotate(Rotation.U_TURN) a kouká tedy na sever - viz obrázek.

posun

Občas se nám objevuje duplicitní část kódu, například v metodách def_walka def_move. Je tedy nutno vyřešit. Stejně tak máme v def_apply_card_effect dvakrát použitou podmínku if_isinstance, měli bychom na tuto část vytvořit metodu.

Třída Robot

V backendu ve vlastnostech robota se objevuje self.path = path a self.path_front = path_front. Jelikož se jedná o cestu k obrázkům, patří to do frontedu a pokud to chceme propojit, je vhodné místo toho robota pojmenovat.

V metodě def_inactive(self) jsou jako souřadnice neaktivního robota použity (-1, -1) . Nedávají nikdy smysl jako čísla (x, y), nutno změnit na None, protože robot v té chvíli není na hrací ploše.

Kód ve funkcích def get_starting_coordinates(board) a def get_robot_paths() obsahuje načítání obrázků, což má být ve frontendu, takže vyřešit pojmenováním robotů a políček. Bylo by hezké mít soubor (json) s informacemi o robotech, kteří jsou na začátku hry na výběr a jména robotů načítat z něj. get_robot_paths() se změní na get_robot_names().

Třída Tile

Třída Tile a všechny její podtřídy je velice obsáhlá a je v souboru util.py. Bylo by více než vhodné vytvořit samostatný soubor tile.py. Políčka (Tile) by měla jako properties dostat slovník jako např. {'crossroads': True, 'direction': 90, 'count': 2} a neměla by ignorovat jména vlastností.

FRONTEND.PY

Ve frontendu jsme stále nevyřešily načítání obrázků mimo funkci def create_sprites. Cyklus pro načítání obrázků dát na začátek kódu a v této funkci už na ně budeme odkazovat např. jménem (tile_image, robot_image). Nejtěžší bude vymyslet logiku s vracením jména.

INTERFACE.PY

Ve funkci def switch_power_down by se mohl následující kód zjednodušit.

if self.indicator == False:
  if self.power_down == False:
    self.power_down = True
  else:
    self.power_down = False

Lze nahradit: self.power_down = not self.power_down Co dělá not? Když je hodnota True, vrátí False a obráceně.

Jak uvažuje programátor? :-) Když separujem backend a frontend, je dobré se zamyslet, jak by se mohl frontend napsat zcela jinak, například zcela jednoduše jen v příkazové řádce.

alternativni_frontend

Nejčastější chybou v celém kódu je pojmenování proměnných, jejichž název nesouhlasí přesně s tím, co dělá kód, nebo se liší od komentářů apod.

 • tile_count se mezi get_start_state a State.__init__ přejmenuje na sizes
 • State.game_round se podle pravidel řekne register
 • v kódu je next_coordinates, v komentáři "new coordinates“
 • def_walk - proměnná robot_in_the_way = None – je to číslo robota, ne robot
 • v util.py- funkce se jmenuje select_tile, ovšem ona ho vybere a zároveň vytvoří
 • def init_window by se měla přejmenovat na create_window
 • def draw_board(state, window) vykreslí stav, přejmenovat :-)