Šestý sraz - Travis CI


Zuzana Kletzanderová

V úvodu našeho dalšího srazu jsme si ujasnily komunikaci týmu kolem celého projektu. Hlavní bod diskuze - neurážej se kvůli opravě tvého kódu! :) Dále aby byl lepší přehled o tom kdo na čem pracuje, v jakém je to stavu a aby byl celkově lepší přehled co se v projektu děje, jsme se domluvily, že budeme vše řešit především na Slacku.

Hlavním bodem našeho setkání bylo, pod vedením Jirky, jak funguje integrace GitHub-u a jak nám pomůže v testování Travis CI.

Ze začátečnického kurzu už víme, jak může vypadat test na kód, který napíšeme. Například pomocí příkazu 'assert'. Testy rozdělujeme na manuální a automatické (pytest). Hlavní je to, že testy umožňují říct, zda je kód v pořádku, nebo jestli s ním musíme dále něco dělat. S testy nečekáme až bude finální verze, ale testujeme už jednotlivé změny, které děláme.

A teď něco k Travis CI (Continuous Integration):

  • je to služba, která spouští automatizované testy na GitHubu, které běží kontinuálně s tím co jsme na GitHub-u přidaly
  • travis-ci.org má službu poskytovanou zdarma pro veřejné repozitáře, travis-ci.com je placená verze pro privátní účely
  • a co Travis dělá? Travis si na testování vytvoří virtuální počítač, stáhne si zdrojový kód a v rámci zdrojového kódu provede příkazy, které chceme
  • Travis se konfiguruje pomocí souboru .travis.yml umístěným v kořenovém adresáři projektu. V souboru je uvedeno vše potřebné pro správné spuštění testů, včetně instalace závislostí atd. Mimo jiné se jedná o jazyk pro jaký se má nastavit prostředí, v jaké verzi (těch může být kolik potřebujeme), instalace závislostí (v našem případě pythoních modulů) a skript, který po spuštění provede všechny testy.

Toto je příklad, který použijeme v našem RoboProjektu:

language: python
python:
- '3.5'
- '3.6'
install:
- pip install -r requirements.txt
script:
- pytest -v

Po spuštění testu na travis-ci.org můžeme vidět , zda test proběhl správně, nebo jestli někde nastala chyba. Na pravé straně vidíme My repositories, kde je přehled našich testů. Po rozkliknutí testu vidíme, že proběhla změna např. na větvi master, kdo změnu vytvořil, jak dlouho test trval, kdy byl vytvořen atd. Když máme test ve více verzích apod., tak se nám zobrazí Build jobs, kde vybereme pro nás vhodný výběr např. verze Pythonu. Poté máme k dispozici také Job log, který vygeneruje x řádků s tím, že většina jich je servisních, v první části vidíme server, kde byl test spuštěn, pak klon kódu z GitHub-u a instrukce které jsou dány ze souboru '.travis.yml'. V další části už je test, kde vidíme, zda test prošel (s chybou 0) a jak dlouho trval, nebo se zobrazí chyba.

Postup pro spuštění Travis CI je tedy:

  • jdeme na travis-ci.org
  • přihlásíme se přes GitHub
  • zapneme webhook pro repozitář (tím zapneme integraci mezi GitHub-em a Travis CI), nebo proběhne automaticky
  • teď kliknout na tlačítko Aktivace a vybereme repozitáře z GitHub-u, které chceme používat s Travis CI
  • přidáme soubor .travis.yml do git-u, dáme commit a push
  • zkontrolujeme na Travis CI stav

Testy, které proběhly, můžeme vidět na GitHub-u v seznamu commitů. Když někdo udělá Pull Request, tak jde vidět, jestli testy procházejí správně nebo ne.