Dvacátý první sraz - AsyncIO a WebSockets

Nejnovější článek

Dnešní sraz byl malinko nestandardní. Protože jsme se v projektu posunuly do fáze, kdy už by bylo dobré začít pracovat na spojení jednotlivých částí naší hry dohromady a zařídit, aby mezi sebou komunikovaly, rozhod se Petr udělat pro nás workshop zaměřený na asynchronní programování a WebSockets. Protože jsou to témata …


Archiv


Články